ӨТІНІШ БЕРУ

Тіркеу формасы және мақаланы жіберу

Форумға қатысу үшін 2024 жылдың 29 ақпанына дейін bioconference.kaznu.kz сайтында тіркелу формасын толтырып, баяндаманың (мақаланың) мәтінін Word 2007/2003 форматында электронды түрде жіберу қажет, оның ішінде сканерленген және осы мақаланың барлық авторлары қол қойған лицензиялық келісім (https://www.e3s-conferences.org/doc_journal/woc/publication_right_form.pdf). Файлда бөлім нөмірін көрсете отырып, бірінші автордың тегімен белгіленеді (мысалы: Bioconference-Петров В.-1). Жауап ретінде сіз өтінішіңіздің қабылданғанын растайтын хатты (5 күн ішінде) алуыңыз керек, егер сіз жауап алмасаңыз, конференцияны ұйымдастырушыларға (bioconference@kaznu.edu.kz) электрондық пошта арқылы хабарласыңыз.